Robert Otten heeft een bouwkundige en civieltechnische opleiding gevolgd. Hij deed zijn ruime praktische en bouwkundige kennis vooral op tijdens zijn arbeidsverleden in de architectenbranche. Vanaf 2001 richt hij zijn aandacht op het vakgebied ‘bouweconomie’. Tussen 2007 en 2012 was Robert reeds directeur-eigenaar van een bouwkostenadviesbureau. Medio 2012 is Laysan opgericht.

Robert treedt op als senior bouwkostendeskundige (lid NVBK), adviseur exploitatiekosten en vastgoedeconoom. De expertise is inzetbaar binnen de ontwikkelingstrajecten, vanaf de initiatieffase tot de uitvoeringsfase.

Robert Otten is lid van de Nederlandse Vereniging Bouw Kostendeskundigen (NVBK). Voor zowel opdrachtgevers als leden geldt een gedragscode. Als ingeschreven lid kan en mag men zich onderscheiden van niet-georganiseerde kostendeskundigen. Bovendien mag het lidmaatschap
als kwaliteitskeurmerk worden geïnterpreteerd.

De NVBK is een beroepsvereniging voor kostendeskundigen in de bouw, grond-, weg- en waterbouw, installaties en huisvestings-economie.

Bezoek de nvbk website